Ενεργός άνθρακας

Ο Ενεργός Άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό με πολύ μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, που κυμαίνεται μεταξύ 600 – 1500m2/gr. Τα χαρακτηριστικά αυτά του δίνουν τη δυνατότητα να κατακρατά πλήθος ουσιών από υγρές ή αέριες μάζες.

Ως αποτέλεσμα, ο Ενεργός Άνθρακας είναι απαραίτητο μέσο καθαρισμού σε πλήθος βιομηχανικές και αστικές εφαρμογές, βελτιώνοντας το παραγόμενο προϊόν (π.χ. πόσιμο νερό), ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον.

Ο Ενεργός Άνθρακας παράγεται μέσω θερμικής διαδικασίας ενεργοποίησης (steamactivation) από διάφορες πρώτες ύλες, όπως ξυλάνθρακα (charcoal), ορυκτό άνθρακα (bituminous coal) και φλοιό καρύδας (coconut carbon).

Το τελικό προϊόν διατίθεται συνήθως σε τρεις μορφές: κοκκώδη (granular), κυλινδρική (extruded /pellet) και σκόνη (powder), αλλά και σε μεγάλο πλήθος διαφορετικών τύπων (απλοί, εμποτισμένοι κ.α.).

Ο βαθμός της προσροφητικής ικανότητάς του καθορίζεται από την προέλευση της πρώτης ύλης, καθώς και από τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Κυριότερες χρήσεις

Κατακράτηση οργανικών και ανόργανων ουσιών (χημικά, διαλύτες, χλώριο, οσμές, κ.α.) από υγρά και αέρια (νερό, απόβλητα, καυσαέρια, καύσιμα, κ.α.).

Κυριότερες Εφαρμογές

Επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση

Παραγωγή αναψυκτικών & ποτών

Παραγωγή βιοαερίου

Παραγωγή φαρμάκων και χημικών

Επεξεργασία βιομηχανικών αερίων και καυσαερίων

Επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος πόρων (particle size)

Βαθμός ιωδίνης (iodine number)

Τιμή «μπλε του Μεθυλενίου» (Methylene blue number)

Εσωτερική επιφάνεια (BET surface)

Υγρασία (moisture content)

Ικανότητα κατακράτησης χλωρίου (Dechlorination half value)

Πυκνότητα

Περιεκτικότητα σε στάχτη & υγρασία Σκληρότητα

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν εδώ: https://bit.ly/2SlEOH4

 #architects #newmaterials #design #demand #materiallab