Η ανάγκη > Η λύση

Η ΑΝΑΓΚΗ

Κατά την αρχιτεκτονική διαδικασία, η αρχιτεκτονική δημιουργία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τα Υλικά και τις Μεθόδους Κατασκευής πάνω σε μια ειλικρινή σχέση αλληλεπίδρασης- τα Υλικά, αναμφίβολα μπορούν, είτε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τον Μελετητή, είτε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του αρχιτεκτονικού σχεδίου.

 

Η σωστή χρήση των υλικών, στο πλαίσιο της κατασκευαστικής μελέτης, προϋποθέτει καλή γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών, των υλικών και κυρίως του τρόπου εφαρμογής τους. Γνώση που είναι απαραίτητη για έναν σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Παλαιότερες γενιές αρχιτεκτόνων γνώριζαν την οικοδομή και τα υλικά της, ενώ σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο η αρχιτεκτονική μελέτη να επικεντρώνεται μόνο στον γενικό σχεδιασμό ενός έργου, χωρίς να ενδιαφέρεται για τη μελέτη εφαρμογής του, αφήνοντας το συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και το έργο γενικά σε άλλους επαγγελματίες του χώρου. Με αυτό τον τρόπο ο μελετητής χάνει την ουσιαστική επαφή με την κεντρική του ιδέα, μη μπορώντας να προσδώσει σε αυτή πνευματικότητα, αίσθημα και εμπειρία.

 

Η ΛΥΣΗ

Με την Τεχνολογία Υλικών να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και την αγορά συνέχεια να εμπλουτίζεται με Νέα Υλικά, οι μελετητές καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τα χαρακτηριστικά τους, μένοντας σε επαφή με ένα βασικό κομμάτι που αφορά τη δουλειά τους.

 

Το Archetype.gr και η Demand Fairs & Media, πιστεύοντας ότι η ενημέρωση των Μελετητών για τα νέα υλικά τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν και να προδιαγράψουν πρέπει να είναι συνεχής, διοργανώνει το Event- Εργαστήριο Εφαρμογής Υλικών για Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές, Κατασκευαστές, με τίτλο “The Material Lab. Ύλη και αρχιτεκτονική”. Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, καταξιωμένες εταιρείες του χώρου θα παρουσιάσουν παλιά και νέα Υλικά Αιχμής. Μέσα από έναν πρωτότυπο τρόπο, θα γίνουν γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, καθώς και οι γενικές προδιαγραφές, αλλά κυρίως ο τρόπος εφαρμογής τους σε πραγματικό χρόνο.