Με χαρά ανακοινώνουμε τη διενέργεια του “Ανοικτού Διαγωνισμού 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού”, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης/Εργαστηρίου Υλικών
“The Material Lab”, σε συνεργασία με την Decode Fab Lab.

Ο διαγωνισμός διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες: 

Σχεδιασμός μινιατούρας-καθίσματος
   Σχεδιασμός μινιατούρας-κτηρίου
   Σχεδιασμός επιτραπέζιου φωτιστικού

    
Οι σχεδιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από τις τρεις του διαγωνισμού, στέλνοντας την ιδέα τους σε επεξεργάσιμο σχέδιο 3D και σε εκτυπώσιμη μορφή έως 15.03.2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@archetype.gr, με τίτλο “Διαγωνισμός 3D εκτύπωσης – The Material Lab”.

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από τους σχεδιαστές (εκπροσώπους τού “The Material lab” και της Decode Fab Lab) που αποτελούν την επιτροπή αξιολόγησης, και η καλύτερη πρόταση από κάθε κατηγορία θα εκτυπωθεί τρισδιάστατα (σε κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος του σχεδίου) κατά τη διάρκεια του “The Material Lab”, και θα αποδοθεί, δωρεάν, στον δημιουργό της. 

Όλες οι συμμετοχές θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπωθούν, μετά τη λήξη της έκθεσης, σε προνομιακή τιμή.

 

 

Ο διαγωνισμός διαρθρώνεται σε τρεις κατηγορίες: 

Δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό:

Σχεδιασμός μινιατούρας – καθίσματος

Σχεδιασμός μινιατούρας κτηρίου

Σχεδιασμός επιτραπέζιου φωτιστικού